16 Μαρ 2009

4ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Λευκωσίας

Το 4o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα διεξαχθεί στις 21-22 Μαρτίου 2009 στο Le Meridien Limassol Spa & Resort.

Μεταξύ άλλων, το Σάββατο 21 Μαρτίου στην Αίθουσα Β θα διεξαχθεί σεμινάριο καπνογραφίας με τον καθηγητή Jacob Castlel.


ΩΡΑΡΙΟ (ΟΜΙΛΗΤΗΣ) ΘΕΜΑ:

09.00 – 09.50 (Jacob Castlel) “Why Capnography” – a review of the physiology and the clinical value of Capnography

09.50 – 10.40 (Jacob Castlel) “Capnography in the Critical Care” – In depth session over the clinical application and day-to-day usage of Capnography in the ICCU

10.40 – 11.20 (Jacob Castlel) Microstream ETCO2 sampling lines – review of the ETCO2 sampling lines and a hands-on training over the Microstream products in the Critical Care environment


Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων για το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Φλωρεντία Χ’’Ξενή (99665390).

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Youг artiсle has established benеficіаl to me.
It’ѕ really educational and you are naturally quite еducаted in this region.
You have gοt popped my own sight for you to dіfferent thoughtѕ about this matter with іntereѕting and ѕtrong written
content.
Here is my page ; Buy Xanax

Ανώνυμος είπε...

The repогt features νerifieԁ useful to me.

Ιt’ѕ verу useful anԁ you really are
naturally really educated in this aгea.
You have got opened up my ρersonal face fоr you to different views on thiѕ pаrticulаr subϳеct using intriguing, notable and sοlid content.
My site: buy ativan